Ossi Ojutkangas — sodassa kaikkia vastaan "En yritä loukata ketään erityisesti, vaan tasapuolisesti kaikkia." - Kalervo Palsa

Brexit – Nationalismi vs. globalismi

Niinhän siinä sitten kävi: Britannia äänesti EU:sta eroamisen puolesta. Vaikka Uuden Suomen Puheenvuoro pursuaakin kirjoituksia tästä aiheesta, päätin lopulta itsekin heittää korteni kekoon. 

Politiikkaa ja yhteiskunnallista keskustelua hallitsee usein jokin vastapari jonka kautta sitä tarkastellaan. Se helpottaa vaikeiden asioiden käsittelyä. Ilman minkäänlaisia yleistyksiä keskustelu olisi hyvin vaivalloista. Siksi puhumme esimerkiksi oikeistosta ja vasemmistosta. Mitä niillä tarkoitetaan, on kuitenkin usein syytä avata. Eri ihmisillä voi olla hyvin erilaiset käsitykset siitä mitä oikeistolaisuus ja vasemmistolaisuus oikein tarkoittavat. Oikeistolaisuus tuo vaikkapa espanjalaisille aivan erilaisia mielleyhtymiä kuin suomalaisille. Ihan vaikka siksi, että espanjalaiset ovat kokeneet oikeistodiktatuurin käytännössä. Samoin espanjalaisten vasemmistolaisten käsitys sosialistisesta yhteiskunnasta voi poiketa suomalaisten käsityksestä. Espanjalaiset eivät ole kokeneet samaa kuin suomalaiset, jotka ovat eläneet Neuvostoliiton vieressä suoraan sen poliittisen vaikutuksen alaisuudessa. Tästä syystä espanjalaisilla vasemmistolaisilla on usein turhan ruusuinen käsitys sosialistisesta yhteiskunnasta. Näin itse koen, koska suomalaisena uskon tietäväni Neuvostoliiton pimeät puolet paremmin. Vastaavasti suomalaisen on joskus helpompi haaveilla oikeistolaisesta diktatuurista kun sellaista ei ole Suomessa vielä päästy kokeilemaan. Toivottavasti ei päästäkään.

Uskallan väittää, että edellisen kappaleen oikeisto vs. vasemmisto-vastapari on aika huono tapa tarkastella politiikkaa nykypäivänä. Se voi toki toimia joskus, mutta erityisesti Britannian äänestys osoittaa sen olevan nykypäivänä melko kelvoton työkalu kansainvälisen politiikan hahmottamiseen. Perusteluksi käy jo Britannian sisäpolitiikan kuohunta tällä hetkellä: maan molemmat pääpuolueet ovat jakautuneet pahasti kahtia. Konservatiivipuolue on hajallaan – osa puolueesta äänesti brexitin puolesta, osa kannatti EU:ssa pysymistä. Myös oppositiopuolue Labourin sisällä kouhuu: sen johtajaa Jeremy Corbyniä on yritetty kammeta pois vallasta. Corbyniä pidetään osasyyllisenä siihen, etteivät monet vasemmistolaiset työläiset äänestäneetkään EU:ssa pysymisen puolesta. Corbyn toki kannatti jäämistä EU:n jäseneksi, mutta hän kampanjoi varsin innottomasti. Monilla Labourin vahvoilla kannatusalueilla äänestettiinkin lopulta EU:sta eroamisen puolesta. 

Tietysti mutkikkaiden, laajojen kokonaisuuksien hahmottamiseen tarvitaan monia työkaluja. Tämä on kuitenkin vain blogikirjoitus eikä tutkimus, joten keskityn niistä vain yhteen vastapariin jonka kautta tätä Britannian äänestystä on minun mielestäni miekästä lähestyä. Tämä vastapari on nationalismi vs. globalismi. Nämä ovat tietysti taas kerran karkeistuksia, sillä juuri sitä tällaiset vastaparit ovat aina. Selvitän kuitenkin seuraavaksi edes auttavasti mitä itse ajan takaa näillä käsitteillä.

 

NATIONALISMI

 

Kuten arvata saattaa, tämän käsitteen alle menevät ennen kaikkea Britannian EU:sta eroamisen puolesta äänestänyt britit. Puhutaan itsenäisyydestä ja kansallisesta itsemääräämisoikeudesta. Taustalla kummittelee myös toinen vastapari: konservatismin ja liberalismin vastakkainasettelu. Nationalismi puhuttelee erityisesti niitä brittejä, jotka muistelevat kaiholla ”vanhoja hyviä aikoja”, kenties jopa aikaa jolloin Britannia oli suurvalta siirtomaineen. Joka tapauksessa nationalismi perustuu siihen, että jokainen suvereeni valtio päättää itse omista asioistaan. Tavoite on aivan ymmärrettävä, sillä siihen Suomenkin itsenäisyys perustuu. 

Ongelma kuitenkin on, ettei mikään valtio voi täysin yksin päättää olevansa täysin suvereeni, itsenäinen kansakunta. Se on tavalla tai toisella lunastettava muilta kansakunnilta. Toisin sanoen itsenäisyys ei muodostu tyhjiössä vaan se syntyy myös suhteessa muihin kansallisvaltioihin. Jos mikään muu maa ei tunnusta itsenäiseksi julistautuvan valtion suvereeniteettiä, itsenäisyys ei vain toteudu. Itsenäiseksi ei siis tulla vain julistautumalla itsenäiseksi. Vaikkapa Taiwanin asema on tästä syystä ongelmallinen. Taiwanilaiset tuntevat olevansa ennen kaikkea taiwanilaisia, mutta Taiwanilla ei ole maailmalla itsenäisen valtion asemaa. Kiina tekee kaikkensa, ettei tule jatkossakaan olemaan.

Tarpeeksi pitkälle viety nationalismi on kriisissä jos demokratia, ihmisten oikeus ”päättää itse” vaikkapa kansanäänestyksin on itseisarvo. Silloin Britannialle käy juuri niin kuin nyt jo pelätään: se hajoaa useampaan eri osaan. Onkin ironista, että brexitiä on ajettu kansallisen itsenäisyyden ja isänmaallisuuden nimissä, mutta se voi johtaakin koko Yhdistyneen Kuningaskunnan hajoamiseen. Nigel Faragen kelpaa vielä heilutella Union Jack-lippua. Pian siinä ei enää ole Skotlannin värejä.

Nationalistien ongelma onkin, että on joko hyväksyttävä tällainen pirstoutuminen, kaikkien eri ”kansakuntien” oikeus suvereeniteettiin, tai sitten estettävä se kaikin mahdollisin keinoin. Ensimmäinen vaihtoehto voi tietenkin hajottaa sen kansakunnan jolle alunperin vaadittiin itsenäisyyttä. Kuka saa siis päättää miten pieni "kansakunta" voi oikein olla?

Mikäli päädytään jälkimmäiseen, eli kansakunnat eivät saa hajota osiin ja "kansakunta" tarkoittaa suurempaa yksikköä kuten vaikkapa Yhdistynyt Kuningaskunta, silloin separatismi pitää pyrkiä estämään kaikin mahdollisin keinoin. Jälkimmäinen on toimenpide josta monet nationalistit eivät tietenkään mielellään puhu ääneen. Se voisi Skotlanninkin tapauksessa tarkoittaa ”rautaa rajalle”-tyyppistä ratkaisua jotta se ei eroaisi Yhdistyneestä Kuningaskunnasta. Jokainen brexitistä riemuitseva suomalainenkin voisi pohtia, onko EU todella niin kauhistuttava instituutio, että Suomenkin hajoaminen useisiin osiin olisi aivan käypä hinta siitä eroamisesta. Entä jos Oulu haluaa eroon EU:sta ja Helsinki ei? Pitäisikö näistä jomman kumman tai molempien antaa silloin itsenäistyä?

 

GLOBALISMI

 

Myönnän jo alkuun, että tuo nimi on aika köykäinen. Halusin kuitenkin ismi-päätteisen sanan, sillä tässäkin konfliktin osapuolella on yhtälailla ongelmia kuin nationalismissakin. Se on ismi, eli siihen on jollain tavalla uskottava, sillä se ei ole mikään luonnontieteellinen fakta. 

Globalismi viittaa tietysti kansainvälisyyteen ja globalisaatioon. Sen taustalla vaikuttaa haamuna liberalismi, jossa kansallisvaltion sijaan keskeisin yksikkö onkin yksilö, yksittäinen kansalainen. Tällainen arvomaailma voi toki olla myös "nationalistilla" joka hyväksyy edellä kuvailemani kaltaisen separatismin, jossa pienilläkin kansakunnilla on oltava täysi itsemääräämisoikeus. En kuitenkaan katso sitä aidoksi nationalismiksi juuri siksi, että siinä suuren kansallisvaltion (joka pitää sisällään yleensä useita pienempiäkin kansoja, etnisiä ryhmiä, kielivähemmistöjä jne.) ylläpito ei ole arvo itsessään. Globalismiin uskovat ovat joka tapauksessa oikeassa siinä, ettei Britania tai mikään muukaan maa voi sopia esim. kansainväliset kauppasopimukset niin, että he saavat kaikki hyödyt ilman haittoja. Maailma ei yksinkertaisesti toimi niin. Öykkärimäinen sanelija ei vain yksinkertaisesti pärjää kansainvälisessä kanssakäymisessä. Katsokaapa vaikka Pohjois-Koreaa.

Globalismin ongelmaksi katson ajattelutavan, jossa globalisaatio nähdään väistämättömänä ja sen kielteisten vaikutusten huomioiminen voidaan jättää tekemättä juuri siksi, että se on ikään kuin väistämätön luonnonvoima. Eli ei ole kenenkään ihmisen syy, että joku jää osattomaksi globalisaatiosta sen enempää kuin olisi jonkun syy, että jossain päin maailmaa tapahtuu maanjäristys. Globalisaatio tuottaa varmasti hyvinvointia monelle lontoolaiselle, mutta Britannian pienet kylät ja kaupungit ovat joutuneet kohtaamaan sen aivan eri tavalla. Jos äänestyksessä olisi voittanut EU:ssa pysymistä puoltanut remain-ryhmä, globalisaatiosta osattomaksi jääneet olisi voitu helposti unohtaa tyystin. Voitaisiin jatkaa aivan kuten ennenkin, välittämättä siitä ettei esimerkiksi Cornwallissa mene yhtä lujaa kuin Lontoossa. Globalismin ja siihen vahvasti liittyvän liberalismin ongelma on se, että se johtaa helposti vahvojen oikeuteen. Valinnan vapaus on vapautta ostaa mitä haluaa – sille jolla on rahaa. Kansainvälisyys on vapautta matkustaa ja tehdä työtä missä haluaa – sille jolla on siihen rahaa, kielitaitoa ja rohkeutta. Ja niin edelleen.

 

Tietysti on outoa syyttää yksin EU:ta globalisaatiosta. Tehtaat eivät palaa Kiinasta Britanniaan, vaikka kuinka EU:sta erottaisiin. Tältä osin brittejä johdettiin äänestyksessä harhaan: moni ajatteli äänestävänsä aivan eri asiasta mistä todellisuudessa äänestettiin. Globalisaatio on todellisuutta olipa Britannia osa EU:ta tai ei. Nationalistien voi olla vaikea sitä myöntää, sillä sillä heidän kampanjansa perustui EU:n syyttelyyn lähes kaikesta mitä kuvitella voi. Samalla huomiotta jäi pohdinta siitä mitä lähes ruusuiseksi luvattu tulevaisuus ”itsenäisestä” Britanniasta lopulta tarkoittaa. Ketä britit syyttävät sitten kun he eivät enää ole osa EU:ta? Mikäli nationalismin tietä mennään, he syyttävät sitä ja muita maita aivan kuten tähänkin asti. Niin Venäjäkin toimii nationalismissaan: mahtavat asiat on itse saavutettuja, ongelmat taas aina muiden syytä.

Toivon tietysti, ettei Britannia lähde Venäjän viitoittamalle tielle. Ja mikäli Britannian ero EU:sta tavalla tai toisella peruuntuu, poliitikot eivät huokaise helpotuksesta. Sen jälkeen on siirrettävä katse kohti globalisaatiosta vähemmän osallisiksi päässeitä kansalaisia. Ei pelkästään Britanniassa vaan muuallakin Euroopassa. Heidät on pakko ottaa huomioon, tai tämänkaltainen ruljanssi on edessä pian uudestaan. Eikä vain Britanniassa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (24 kommenttia)

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Minusta kummatkaan eivät ole tulevaisuutta; Teknologinen kehitys mahdollistaa lokalisaation.

Mutta vaikka tehtaat eivät palaakkaan Britteihin, kiintiöt ovat historiaa. EU:n myötä hävinneet elinkeinot saattavat tehdä paluun. Paikalliset pikkulafkat saattavat tehdä paluun, kun byrokraatti ei heilu leimasimen kanssa vaatien maksua milloin mistäkin sertifikaatista, johon ei ole varaa kuin suurilla yhtiöillä.

Käyttäjän mattivtvirtanen kuva
Matti Virtanen

Hyviä pointteja.

Iso-Britania voi jakautua ihan hyvin, sehän on unioni ja unionista lähteminen on ilmoitusasia. Niinkuin juuri tapahtuukin.

Oulun tai Helsingin itsenäistyminen on ehkä hieman kaukaa haettu mutta siitä vaan touhuamaan.

Rajoja on historiassa siirrelty sotimalla, eipä juuri muuten.

Summa summaarum.
Pakko tunnustaa että EU:ssa on paljon hyvää, mutta hyvin pärjättiin sitä ennenkin.
Lisäksi on pakko myöntää että ongelmia on ollut enemmän kuin tarpeeksi. Ja lisää on tulossa.

Käyttäjän OssiOjutkangas kuva
Ossi Ojutkangas

En tietenkään usko vakavissani Oulun itsenäistyvän. Toisaalta jos nyt niin kävisi, se varmaan noudattelisi pikemminkin Singaporen tapaa itsenäistyä. Se on tietääkseni ainoa maailman valtio joka on itsenäistynyt "vastentahtoisesti". Tietysti tässä on tulkinnanvaraa, mutta itse en laske itsenäistymiseksi sitä kun Singapore yhdessä muun Malesian kanssa vapautui Britannian siirtomaavallasta. Sen sijaan Singapore itsenäistyi (siitä tuli erillinen kaupunkivaltio) myöhemmin kun Malesia levottomuuksien vuoksi erotti sen itsestään. Mitään kättä pidempää todistusaineistoa minulla ei ole tähän hätään olemassa, mutta veikkaisin singaporelaisen identiteetin olevan aika omanlaisensa juuri tästä syystä. Ei ole ensin ollut kansallistunnetta, ajatusta yhtenäisestä kansasta, vaan se on syntynyt myöhemmin vastentahtoisen itsenäistymisen jälkeen.

Jos siis Oulu joskus "itsenäistyisi", uskoisin sen tapahtuvan jokseenkin tuohon tapaan. Suomi saisi tarpeekseen niskuroivasta ja alati ongelmia aiheuttavasta Oulusta erottaen sen itsestään. Tämä perustuu omiin kokemuksiini Oulusta ja Pohjois-Pohjanmaasta ylipäätään. Monta eteläisemmän Suomen asukasta ihmetyttäisi (jos tarkemmin tutustuisi) miten omanlaisensa kulttuuri tuolla alueella Suomessa onkaan. Vanhoillislestadiolaiset ovat tuosta vain yksi hyvä esimerkki, mutta on siellä muutakin. Tässä yksi tähän liittyvä linkki: https://fi.wikipedia.org/wiki/Heinoslaisuus

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"onko EU todella niin kauhistuttava instituutio, että Suomenkin hajoaminen useisiin osiin olisi aivan käypä hinta siitä eroamisesta."

Aivan naurettava väite ja kuuluu samaan pelottelulinjaan kuin Putinin valloittama Suomi jos emme tee niinkuin komissio määrää. EU on täysin epäonnistunut tehtävissään ja saa siis mennä.

Käyttäjän TuomoKokko kuva
Tuomo Kokko

"Jokainen ihminen on yhden hengen vähemmistö", kirjoitti Quentin Crisp. Vaikka poliittinen maailmankartta pilkottaisiin miljoonaan väestöltään yhtä suureen valtioon, olisi jokaisessa maassa yhä tuhansia vähemmistöjä, joista jokunen saattaisi hyvinkin haluta "itsenäistyä".

Paavo Lipponen piti eräässä julkisessa puheenvuorossaan tärkeänä Euroopan yhtenäisyyttä, koska kilpailijamaat USA ja Kiina ovat todella suuria. Voisiko Suomi tai Skotlanti mitenkään pärjätä teknis-taloudellisessa matsissa Kiinaa vastaan, jos viimemainittu ryhtyy yrittämään tosissaan?

Tämänhetkinen EU on säälittävä puolifuusio, joka hallitsee omaa maanosaansa joko aivan liikaa tai ihan liian vähän. Federalismilla ei tunnu olevan poliittista kysyntää, ja erilaiset irtautumishankkeet (brexitin tapaan) viriävät siellä täällä. Samaan aikaan toisaalla: idea itälaajentumisesta elää, joten esimerkiksi Turkki jonottaa sisäänpääsyä.

Olisiko mahdollista siirtyä "alueiden Eurooppa" -käytäntöön, jossa kansalliset parlamentit ajetaan alas, ja maakuntaportaan yläpuolella valtaa käyttäisi euroeduskunta?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Olisiko mahdollista siirtyä "alueiden Eurooppa" -käytäntöön, jossa kansalliset parlamentit ajetaan alas"

Onneksi perustuslaki estää näin radikaalit muutokset, demokratiassa tuollaisesta kysyttäisiin asianomaisilta eli kansalta.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Mielenkiintoinen analyysi. Kiitoksia. Varmaa on mielestäni ainakin se, että EU n sisällä on pakko tulla muutoksia, ja nopeasti. Muuten maitojuna tuo lähivuosina ' päteviä ' poliitikkoja patsastelemaan. No, se ehkä on pienin paha.

Voidaan myös miettiä, monestiko Euroopan rajat ovat sadan vuoden aikana muuttuneet ? Eikä se muutos tähän hetkeen jää. Eikä nykymuotoinen EU ole sama, mitä se on muutaman vuoden kuluttua. Ei se EU ole nytkään sama, mitä se oli 10 vuotta sitten.

Btw. Tänään Espanjassa muuten myös ilmeisesti selviää, kuinka Espanjalaiset tulevat suhtautumaan uuden parlamenttinsa kautta EU n viisauksiin, mutta myös taloudelliseen tukeen.

Ilkka Huotari

"Nationalistien ongelma onkin, että on joko hyväksyttävä tällainen pirstoutuminen"

Miten niin ongelma? Kyllä jokaisen nationalistin olettaisi kannattavan kansojen itsenäisyyttä, eli vaikka Skotlannin, jos he niin haluavat.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Ei federalistien logiikassa ole kuin ristiriitaisuuksia.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"""Nationalistien ongelma onkin, että on joko hyväksyttävä tällainen pirstoutuminen""

Miten niin ongelma? Kyllä jokaisen nationalistin olettaisi kannattavan kansojen itsenäisyyttä, eli vaikka Skotlannin, jos he niin haluavat."
****************************************************************

Ei oikeastaan.... mm. koska eri porukoilla on täysin eri käsitykset nationalismista tai jopa siitä mikä on "kansojen itsenäisyys" ja mitä siihen heidän/muiden osaltaan kuuluu (mikäli oikein mielipiteet eroavat saattaa seurata sisällissotaa sun muuta kivaa kuten historia osoittaa).

Espanja ei pidä ideasta baskien itsenäisyydestä... Turkin nationalistit eivät pidä kurdien ideoista perustella omaa valtiotaan... Venäjällä asiasta turha puhuakaan tai vähintään vankila kutsuu ja sama mm. Kiinassa ja monissa muissa maissa eli menepä läpättämään noihin maihin jotain kansojen itsenäisyys ideologian ihanuutta väärällä tavalla ja ihmettele minne ne hampaat katosi, kun paikallinen nationalisti ei olekaan samaa mieltä.

Ei tuossa Ossin lausahduksessa ollut IMHO sen kummempaa vikaa kuin että se oli ehkä turhan yleistävä. Eikä tietenkään nationalistin tarvitse hyväksyä pirstoutumista... kunhan määrittelee vain pirstoutumista ajavat vaikka maanpettureiksi (toimii, useinmiten). Mutta tietenkin tässäkin asioita voi tarkastella vaikka kuinka monesta eri näkövinkkelistä.

Epäilen että sinulla on paha ongelma tuon "olettaisi kannattavan" -lausahduksen kanssa. Kaikkea sopii olettaa mikäli ei muusta tietä. Reaalimaailmassa tuo olettamus on ihan täyttä kuraa. Historia ja nykyisyys on täynnä nationalisteja, jotka eivät tuota vapautta muille suo/suoneet mm. koska uskovat ettei muille vapautta kuulu, vaan omaan nationalismiin kuuluu toisenkin porukan alueet :D Asiaan kuuluvia käsitteitä tällöin ovat mm. separatistit ja maanpetturit. No jätän tämän tähän.

Ilkka Huotari

Nuo on ehkä ongelmia siitä, että pitäisi luovuttaa omia maa-alueita itsenäistyvälle valtiolle?

Englannilla ei ollut kuitenkaan mitään ongelmaa antaa Skotlannin äänestää itsenäisyydestä. Ja itsenäisyys voisi kuulua vaikka saamelaisille, ja se olisi käsittääkseni nationalismin mukaista ajattelua.

"Epäilen että sinulla on paha ongelma tuon "olettaisi kannattavan" -lausahduksen kanssa. "

No meinasin pehmentää sitä niin, että "tai jos näin ei ole, niin olisi kiva kuulla miksi", mutta menin tuolla jyrkemmällä versiolla... Laitetaan vielä määritelmä, eikö se ole aika selkeä:

"Nationalismi eli kansallisuusaate on aate, joka korostaa kansakuntien merkitystä kulttuurissa tai politiikassa. Johonkin kansaan kuuluvat ihmiset ilmentävät nationalistista ajattelutapaa, mikäli he välittävät kansallisesta identiteetistään tai pyrkivät saavuttamaan (tai säilyttämään) itsemääräämisoikeuden."

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #16

Jeps... fair enough..... jaksa tuhlata aikaa some-riitelyihin/keskusteluihin liikaa. Ikävä harrastus sinällään ja vertautuu jo tupakan polttoon... Ossilla kyllä taitaa olla ihan sikari kädessä vai mikä :D

Asiasta keskustelu kunnolla veisi varmaan tunteja aikaa ja kiireensä meillä kullakin. Nytkin pitää lapsille lukea iltasadut, hampaanpesut, jne. ja sitä rataa. SOME-sontaa ehtii aina jauhaa ja harvoin siinä ihmiset maailmankuvaansa erityisesti muuttaa ilman ihan ihmeitä.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #17

Vaikka, mutta lähtökohtaisesti nationalisteilla ei pitäisi olla mitään kansojen itsemääräämisoikeutta vastaan, jos blogissa nyt niin väitettiin. Tai jos ei väitetty, niin ehkä olisi hyvä selventää, mitä siinä tarkoitettiin.

Käyttäjän OssiOjutkangas kuva
Ossi Ojutkangas Vastaus kommenttiin #18

Itse uskallan väittää, etteivät ainakaan useimmat brexitiä äänestäneet halua koko Britannian valtion hajoavan tällä tavoin osiin. Osa voi hyväksyä sen vain osittain, esimerkiksi hyväksyy äänestyksen ainoastaan Skotlannille, mutta ei muille. Silloin levottomuuksia voi olla odotettavissa vaikkapa Pohjois-Irlannissa ja Gibraltarilla jossa enemmistö äänesti EU:ssa pysymisen puolesta.

Ongelma olikin, että nimellisesti kyse oli äänestyksestä otsikolla "eroammeko EU:sta", vaikka tosiasiassa taidettiin tulla äänestäneeksi muistakin asioista. Kuten vaikkapa siitä hajoaako Britannia vai ei. Suomalaisena on tietysti helppo sanoa, että "juu, äänestäkää vain te skotit ja itsenäistykää jos haluatte". Monelle Britannian kansalaiselle se ei ole yhtä helppoa. He kun näkevät myös arvon kansallisvaltiolla nimeltä Yhdistynyt Kuningaskunta. Yhdistyneeksi sitä ei voi enää kutsua jos se hajoaa osiin. Jos hajoamisen annetaan vapaasti tapahtua vapaasti, tuolla kansallisvaltiolla ei ole riittävästi itseisarvoa. Enkä ainakaan itse tohtisi kutsuisi sitä "nationalismiksi" jos noin asiasta ajattelee.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #20

"He kun näkevät myös arvon kansallisvaltiolla nimeltä Yhdistynyt Kuningaskunta."

Tuossa taitaa olla aika suuri ristiriita, sillä eihän Yhdistynyt Kuningaskunta ole kansallisvaltio perinteisessä mielessä, vaan se sisältää monta kansallisvaltiota, jotka ovat muodostaneet ... yhdistyneen kuningaskunnan.

Ja koska se ei ole varsinainen kansallisvaltio, niin ainakin minun on vaikea nähdä, miksi kukaan nationalistisesti ajatteleva olisi pahoillaan, että se jakautuisi niihin osiin, jotka ovat aitoja kansallisvaltioita.

Käyttäjän mattivtvirtanen kuva
Matti Virtanen Vastaus kommenttiin #21

Se mahtaa olla juurikin näin.
Skotit ovat jo kertaalleen äänestäneet ja saavat äänestää jatkossakin mistä haluavat.

Itseasiassa olisi ihan kätevää että skoteista tulisi EU-maa.

Henkilöt joiden oleskelu nyt ainakin Englannissa loppuu(?), voivat siirtyä helposti skottien puolelle.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen Vastaus kommenttiin #17

"Jeps... fair enough..... jaksa tuhlata aikaa some-riitelyihin/keskusteluihin liikaa"

Näin varmaan jos järkeviä argumentteja ei löydy.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #19

""Jeps... fair enough..... jaksa tuhlata aikaa some-riitelyihin/keskusteluihin liikaa"

Näin varmaan jos järkeviä argumentteja ei löydy."
********************************************************************************

Taisit missata sen kohdan, jossa jouduin/pääsin pesemään lapsien hampaita ja lukemaan heille iltasatuja. Soo soo Makkonen että luulet olevasi heitä tärkeämpi. Makkosen poika kun näyttää olevan jo raavas mies eikä kai tarvitse moisia? Vaippakin piti nuorimmalle vaihtaa ja tuskin sinä sellaista kaipaat, mutta tärkeä asia lapselle.

Nyt olen taas takaisin tuhlaamassa aikaa mikäli Makkosen poika haluaa jostain keskustella. Mutta se on se 2 tuntia about minkä jaksan jossain Uuden Suomen yksittäisessä keskustelussa olla että toimi sen ajan puitteissa (ja silloinkin suurin osa ajasta menee toiselta monitorilta muiden asioiden katsomiseen... kolmannesta monitorista toisella silmällä vielä Unkari-Belgia jalkapalloa tällä hetkellä). Kuten totesin... on järjetöntä tuhlata loputtomiin aikaa joihinkin some-sekoiluihin... etenkin kun vastakeskustelijoiden oletusasenteet ovat kiveen hakatut.

Noh, yleensä kun minua syytetään lähinnä liian pitkistä viesteistä, niin Makkosen poika kaipaa vielä enemmän. Mitäpä sinä minulta kaipaat argumenttien osalta, vai pitääkö olla selvännäkijä, jotta sen voi tietää? Voit myös kertoa mikä argumentoinnissani on ollut niin kamalan huonoa. Ainahan jokainen voi parantaa.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

EU-uskovaisille luettavaa:

"Kirja alkaa rikollisen muotokuvalla: 77-vuotias Pelastusarmeijan sotilas Maj-Britt Westerlund Helsingborgista on syyllistynyt rikokseen. Mikä mahtaa olla tämän herttaisen mummon rikos? Kaiken huipuksi rikollinen toiminta on kestänyt vuosikausia ja ollut järjestäytynyttä. Nyt pitäkää kiinni tuoleistanne, ettette järkytyksestä tipahda. Mummo Westerlund on joka vuosi paistanut pullaa keittiössään ja myynyt sitä Pelastusarmeijan jokavuotisissa myyjäisissä. Ympäristöviraston tarkastajat tekivät tehoiskun ja takavarikoivat pullat. Pelastusarmeijan tiloissa harjoitettiin luvatonta kahvilatoimintaa."
- - - - - - - - - -

"Kaikki tämä kehitys tapahtuu poliitikkojen suosiollisella avustuksella. Esimerkiksi EU on jakanut avokätisesti rahaa sikakonserni Smithfieldille, joka on siirtänyt tuotantoaan Puolaan ja Romaniaan, joiden ympäristölainsäädäntö laahaa monia muita EU-maita jäljessä. Näin on Puolasta saatu tuhottua iso osa paikallisesta pientuotannossa, ja tilalle on noussut ”sikakaupunkeja”, joissa esimerkiksi koululaisilla tavataan huomattavasti keskimääräistä enemmän infektiosairauksia.

Kuulostaako science fictionilta? Se ei kuitenkaan ole sitä, vaan ihan tavallista EU-arkea…

Mats-Eric Nilsson ja Henrik Ennart: Vaara vaanii kattilassa – Miksi pelkäämme aitoa ruokaa?"

http://blogit.iltalehti.fi/varpu-tavi/2011/08/27/v...

Hommatkaa tuo kirja ja huomaatte, että EU maksaa amerikkalaiselle suuryritykselle, joka on nyttemin kylläkin kiinalaisen konsernin tytäryhtiö.

Homma meni suurin piirtein seuraavasti:
- Am. Smithfield osti sika-tuotantolaitoksia Puolasta.
- Paskapadot rannassa pettivät ja paska valui jokeen.
- Smithfield sai EU:lta rahaa ja rakensi uudet paskapadot
- Näistä tuli normi.
- Puolalaisilla sikaloilla ei ollut varaa rakentaa normien mukaisia laitoksia => Kymmeniätuhansia sikafarmaria joutui lopettamaan tuotantonsa => Smithsfield osti näistä parhaat - halvalla tietenkin..

Toimitusjohtaja kertoi, että he rakensivat lisää sikaloita maksaen "a few cents per dollar". Arvatkaa mistä ne loput centit tulivat?

Juu kivaa tämä globalisaatio, kun EU-kansalaisia ajetaan vararikkoon ja rahat annetaan EUn ulkopuolisille konsernille, joka tekee vuosittaista voittoa 14 mrd USAn dollaria. Ja tuhoaa siinä samassa joka päivä luontoa.

Henry

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Hyvää analyysia Ojutkangas! Pyrit välttämään dikotomioita, mutta tässä lisää niitä:

-mennyt historiallinen 60 vuoden kasvujakso vs. nykyinen stagnaatio. Syrjäytyneet ja syrjäytymisuhan alla olevat haluavat paluuta vanhaan. Mikä tahansa muutos tai lupaus muutoksesta, joka näyttää tietä siihen suuntaan, kelpaa. Monimutkainen establishmentin ja liberaalien sikermä taas kokee globalisaation olevan luonnollinen suunta, joka takaa ikuisen kasvun, jonka äärirajoja ei saa kysellä. Jos kasvua ei tule, tehostetussa medialääkityksessä oleva keskiluokka on valmis uskomaan mihin tahansa syntipukkiin, joka varasti onnen.

-paikallisalueiden ristiriita. Jotkin alueet ovat hyödyllisiä vain ehdollisesti, niin pitkään kuin globalisaatio toimii. Mutta sen jatkuvuus on epävarmaa poliittisen epävakauden, väestönkasvun ja resurssiniukkuuden takia. Silloin ne alisteiset alueet, jotka ovat hyödyllisiä todella (esim. maaseutu Suomessa), joko pyrkivät vapautumaan, tai alistuvat "hyödyttömien" väestökeskittymien (kaupungit) manipuloidun todellisuuskuvan edessä.

Ehkä Englannissa näkyy nämä molemmat kehityssuunnat, ehkä pian (ensi vuosikymmenellä?) myös Suomessa.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"mennyt historiallinen 60 vuoden kasvujakso vs. nykyinen stagnaatio."

Lähes kaikki Suomen infra on rakennettu Kekkosen ajalla, tämän jälkeen valtion omistukset on käytännössä myyty ja kunnossapito jätetty heitteille rahanpuutteen vuoksi, ihmiset ovat työttöminä tai odottavat irtisanomisilmoitusta. Samaan aikaan valtio on velkaantunut yksityispankeille 100 mrd eikä mitään loppua velkaantumiselle ole näköpiirissä.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Olet oikeassa että velkaantuminen näkyy rumana käyränä tilastoissa. Siitä saa mm. syyttää eduskunnan koostumusta, jonka kansalaiset ovat eri vuosina valinneet.

Kekkosen YYA-ajalla ei menetetty itsenäisyyttä, vaikka YYA-polvillaan oltiin. Talous nousi myös mikä oli hyvä.... tosin kaikki ei ollut superkivaa ja mm. Ruotsiin yms. maihin lähti suuri osa suomalaisia. Syitä talouskasvuun on käsitelty kirjoissakin, joten tuskin kannattaa liikaa kirjoitella tänne. Se oli tavallaan huonoa aikaa ja tavallaan kivaa, kun sentään töihin pääsi ajoittain kunhan osasi about lapiota heiluttaa tai vastaavaa (tuskin ihan niin helppoa kaikille silloinkaan). Nykyään vaaditaan sitä sun tätä enemmän ellei puhelinmyyjäksi halua eikä niin helppoa kaikelle "nuorisolle" tai monelle muullekaan... sitä taas kaikki vanhemmat eivät aina voi täysin käsittää.. ymmärrän. Kekkonen veti kautensa ihan överiksi ja ne loppumainingit taas olivat.. no jätetään sanomatta. Paasikivi taas piti suomalaisia poliittisesti about typeryksinä (ei tosiaan tarkka lainaus, mutta tuossa vieressä nuo Paasikivenkin muistelmat ovat että kai voisi selailla tai vain googlettaa). Hassuja asioita kannatti eläessään muutenkin (mm. kieltolaki, monarkian kannatus Suomeen sun muuta hupsua), mutta kuka nyt ei olisi hassuja asioita tehnyt elämässään.

Olet myös oikeassa että ihmisiä potuttaa työttömyys ja se miten valtion asioita on hoidettu (mm. juuri myynnit päin sitä itseään ja avoin anti ulkomaille hakea tiettyjä luonnonvaroja Suomesta). Tiedossa on kun olen monien kanssa keskustellut. Myöskin velkaantuminen (puheista huolimatta) jatkuu myös tämän hallituksen aikana.. mahdollisesti jopa pahempana kuin aikaisemmin, mutta se jää nähtäväksi vielä... alku on kohtuu karmaisevaa katsottavaa.

Toimituksen poiminnat